از جدیدترین تابلوهای هنری و لوکس دست ساز است که مهمترین ویژگی آن متحرک و غیرتکراری بودن تصاویر آن می باشد. به گونه ای که با هر بار چرخش 180 درجه ای آن می توان شاهد ایجاد تصویری جدید و جذاب بود.

توضیحات روانپزشکی :

“افرادی که دچار افسردگی های مزمن همچون افسردگی پس از زایمان یا جراحی بوده اند و از تابلوهایی از عناصر طبیعی همچون : شن ، خاک ، چوب و … در محل زندگی خود استفاده نموده اند زمان درمان بسیار کوتاه تری نسبت به بیمارانی که از این سیستم استفاده ننموده اند داشته اند. “

این تحقیقات نشان می دهد تاثیر مشاهده تابلوهای روان و متحرک شنی در درمان افسردگی قابل توجه می باشد.

پیام بگذارید